Print deze pagina

Werkwijze

Er zijn verschillende injectiemethoden mogelijk. Na onderzoek door een van onze specialisten wordt vastgesteld wat de oorzaak van de schade is. Soms wordt aanvullende informatie gevraagd, zoals tekeningen of de omstandigheden tijdens de bouw. Daarmee kan de juiste injectiemethode met het meest doeltreffende materiaal worden gekozen. Planning en bereikbaarheid kunnen medebepalend zijn voor de systeemkeuze.

Vorige pagina: Optrekkend vocht
Volgende pagina: Opdrachtgevers