Print deze pagina

Waterdicht injecteren

Waterdicht injecteren heeft tot doel scheuren waar water doorheen sijpelt (watervoerende scheuren), of spuit (lekkende scheuren) zodanig af te dichten dat de lekkage definitief worden gestopt.

Lekkages kunnen ontstaan doordat er een constructief probleem is, bijvoorbeeld werking van het beton of door onvoldoende dilataties. Maar ook door detailleringfouten of invloeden van buitenaf waardoor de beton- en of metselwerkconstructie niet goed waterdicht is gemaakt.
Voorbeelden van regelmatig voorkomende problemen:

  • scheuren in beton en metselwerk
  • holle ruimtes in muren en vloeren
  • lekkende dilatatievoegen (bijv. W9UI profielen)
  • grindnesten
  • lekkende kimmen / stortnaden
  • niet vloeistofdichte vloeren

Methoden en materialen

Bij het waterdicht injecteren onderscheiden we 2 mogelijkheden. Beide injectiemethoden hebben geen constructieve waarde:

Injectie binnen de constructie

De constructie wordt onder een bepaalde hoek aangeboord waarbij de dikte van de constructie en de doorlaatbaarheid van het materiaal bepalend zijn voor de juiste afstand.


Hevige lekkages worden geïnjecteerd met Polyurethaan schuimen of Grout. Afdichting met dit materiaal is echter van tijdelijke aard en zal te allen tijde moeten worden nageïnjecteerd met een compacte Polyurethaan.
Minder heftige lekkages kunnen direct worden afgedicht met een compacte Polyurethaan.Injectie buiten de constructie

Het waterdicht injecteren achter en onder de constructie vind plaats, als niet bepaald kan worden waar de lekkage zich exact bevindt. Ook als er veel scheuren, grindnesten of lekkages zijn is de beste oplossing het totaal isoleren van de omgeving. Om de waterdichting te waarborgen wordt met cementgrout of gel geïnjecteerd.
De constructie wordt hierbij geheel doorboord, de boorafstanden zijn afhankelijk van de dikte van de constructie.

Waar mogelijk wordt geïnjecteerd met cement gebonden mortels, hiervoor worden meestal microcementen gebruikt. Cementgrout levert een star schild achter de constructie.

Gel blijft flexibel, maar kan alleen worden ingezet als het milieu vochtig blijft. In een droog milieu zal de gel uitdrogen en krimpen.


Vorige pagina: Constructief injecteren
Volgende pagina: Optrekkend vocht